תקנון האתר

1. מבוא
אתר www.instarise.co.il ("האתר") המופעל ע"י חברת instarise ("החברה") ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת שירותי קידום במדיה החברתית (״המוצר״).
האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה
2. רכישה
האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי או משתמש PayPal והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.
3. החזרות וביטולים
הלקוח רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן: ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית, בפניה למנהל החשבון האישי בטלפון או בצ'אט ווטסאפ או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת הודעה או דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – אין החברה תהיינה אחראית על ירידה או עלייה בכמות העוקבים/הלייקים/הצפיות/התגובות או כל פעילות בחשבון המדיה החברתית של הלקוח.
במקרה של ביטול העסקה, הביטול יכנס לתוקף החל מחודש החיוב הבא ולא יינתן החזר עבור התקופה בה ניתן השירות.
אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח קיבל שירות או לאחר שבוצעו פעולות על ידי צוות הקידום עבור הלקוח במחזור החיוב החודשי הנוכחי, הביטול ייחול החל מהחודש הבא.
מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.
*תקופת ניסיון – אם נרכש שירות הכולל תקופת נסיון, יהיה ניתן לבטל את השירות במהלך תקופת הנסיון, לא ינתן החזר עבור עלות תקופת הנסיון. כל זאת בהתאם לאמור בסעיף (3) החזרות וביטולים. במידה ולא יבוטל השירות בתקופת הנסיון, יתבצע חיוב חודשי בהתאם לשירות שנרכש מיד לאחר תקופת הנסיון באופן אוטומטי.
4. אספקת המוצר
החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח תוך 2 ימי עסקים.
החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
5. אחריות ושירות
האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות האתר, החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה: הלקוח העביר את המשתמש שלו לפרטי במהלך תקופת האחראיות ו/או הלקוח ביצע הזמנה ליעד שגוי ו/או הלקוח שינה את יעד ההזמנה במהלך תקופת האחריות.
instarise אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לכל ירידה במספר העוקבים, הלייקים והצפיות שירדו ממועד הפסקת השירות.
החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר.
להפעלת האחריות ולקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם החברה.
6. שימוש במידע
כל הנאמר בסעיף זה מתייחס למידע שאינו הסיסמה האישית שלך – לעולם לא נשתף את הסיסמה שלך. אנו משתמשים במידע האישי שנאסף ממך על מנת לספק את השירותים, לספק תמיכה ללקוחות, לנקוט באמצעי הבטיחות הדרושים, לשם ביצוע בדיקות אימות, לצורך עמידה בדרישות עסקיות מסוימות ולכל מטרה אחרת הקשורה להפעלת השירותים שלנו. המידע האישי עשוי לשמש גם לשליחת הצעות בעלות תוכן שיווקי, מידע על המוצרים והשירותים שלנו ומוצרים ושירותים של צדדים שלישיים, וזאת על מנת לשפר את ההיצע של מגוון מוצרים ושירותים ועל מנת לשפר את שירות הלקוחות. אנו יכולים גם לעשות שימוש במידע האמור בכדי לעקוב אחר שימושך באתר ולמטרות פנימיות אחרות, כגון לשם הערכת האתר ושיפור השירותים באתר.
אנו עשויים לחשוף את המידע האישי לגורמים קשורים ו/או לצדדים שלישיים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כאשר מטרת הגילוי היא לספק לך את השירותים או על-מנת לשפר את השירותים שכבר מסופקים לך. בנוסף, אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך באם נידרש לעשות כן על-פי דין, או אם אנו מאמינים בתום לב, כי פעולה זו דרושה לשם: (1) היענות להליך משפטי או בנסיבות בהן אנו מצויים תחת חובה משפטית; (2) שמירה והגנה על זכויותינו וקנייננו, או (3) הגנה על הביטחון האישי של המשתמשים האחרים או של הציבור.
בכל מקרה שבו נמכור, נמחה או נעביר חלק מעסקנו או את כל עסקנו ו/או נכסים ליורש או לרוכש, או אם אנו נרכש או נתמזג עם צד שלישי, או אם אנו נפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון, אנו נהיה רשאים למכור, להסב או להעביר ליורש ו/או לרוכש כאמור, את כל המידע האישי שלך וכן כל מידע אחר נוסף שסופק לנו על-ידך.
7. COOKIES
קבצי “Cookie” הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי של המשתמש המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיו של המשתמש ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלו, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. אנו עשויים לעשות שימוש בקבצי “Cookie” אשר יאפשרו לנו להתאים את האתר, התוכן והשירותים המוצעים בו להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתר. במידה ואינך מעוניין, כי ייאסף מידע אצלנו באמצעות השימוש בקבצי “Cookie”, הינך יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי “Cookie” קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי “Cookie” או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ “Cookie” תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי “Cookie” ו/או לבטל קבלת קבצי “Cookie”, תפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות שבאתר.
8. אבטחת מידע ופרטיות
כל הנאמר בסעיף זה מתייחס למידע שאינו הסיסמה האישית שלך – לעולם לא נשתף את הסיסמה שלך. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה על ידי הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
אבטחת הנתונים האישיים שלך חשובה לנו. אנו מבינים את חשיבות אבטחת המידע, וכן את הטכניקות הדרושות כדי לאבטח מידע. אנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף על-ידנו אודותיך באתר.
העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל: אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי. יתכן וחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים באיחוד האירופי, ובמקרה שכזה אנו ננקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך.
קישורים לאתרים אחרים: ייתכן ותמצא באתר קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט (להלן: “הקישורים”), שאינם מופעלים על-ידנו (להלן: “האתרים השונים”) ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפים לקשר אלינו אתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן אנו לא אחראים למידע אשר נאסף על-ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ואנו לא נושאים בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור.
9. ויתור
אנו לא נושאים באחריות לאירועים מעבר לשליטתנו הישירה. אין ביכולתנו להבטיח שלא יהיו שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי שלך. כמו כן, אין אנו נושאים באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתנו הסבירה. אנו לא נושאים באחריות לעונשים וחסימות שאינסטגרם עלולה להטיל על חשבון האינסטגרם של הלקוח.
10. קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.
11. דין וסמכות שיפוט
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב"ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.
12. שירות לקוחות ויצירת קשר
בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה באמצעות הדרכים המצוינים בעמוד הבית בכפתור ״צור קשר״ בחלקו העליון של האתר. טלפון זמין לפניות ווטסאפ: 0559195358 כתובת לשליחת מכתב פניה לבית העסק: היסמין 61, נתניה. לכל פניה נוספת ניתן ליצור קשר במייל: info@instarise.co.il.

 

סגירת תפריט
@Instarise
שלח הודעה
×
×

עגלת קניות