השירותים באתר זמינים נכון לתאריך: 26/06/2024​

תקנון ותנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר "INSTARISE" אשר כתובתו instarise.co.il (להלן: "האתר"), האתר מופעל על ידי אינסטהרייז (להלן:" החברה"), בדוא"ל: support@instarise.co.il.

האתר מהווה פלטפורמה למתן פתרונות לקידום ושיווק ברשתות החברתיות כגון: אינסטגרם, פייסבוק וכיוצ"ב.

כל האמור בתנאי שימוש אלו (להלן: "ההסכם") נוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד.

שימוש, כניסה, התחברות לאתר והזמנת שירותים ממנו, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה, לכל הודעה המוצגת באמצעות האתר ולשירותים שהזמנת דרך האתר.

אתה מצהיר ומתחייב שהוא כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה וכן כי גילך הינו 18 לכל הפחות.

אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה להשתמש בשירותים המוצעים באתר.

מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב.

הגדרות

 • "האתר" – האתר ו/או החברה ו/או נציגיה, הנהלת ו/או כל מי שפועל מטעם האתר.
 • "המשתמשים" ו/או "הלקוחות" – המשתמשים באתר ו/או הלקוחות אשר נרשמו לשירותי האתר.
 • "המוצרים", "השירותים", "הפריטים" – כל מוצר ו/או שירות שמוצע למכירה באתר.
 • "פעילות" ו/או "פעילות החברה"- כל שירות המוצע באתר לרבות רכישת ו/או הפעלת שרתים לצורך מתן שירות ללקוחות.

פעילות האתר

 • האתר מספק פתרונות שיווק וקידום דיגיטליים ברשתות חברתיות כגון אינסטגרם, פייסבוק וכיוצ"ב וזאת באמצעות הקמת קהילה שיתופית.
 • כל לקוח שרוכש שירותי האתר, מאשר את כניסתו לקהילה, קרי, מאשר לאתר לעשות שימוש בפרופיל ו/או עמוד בעבורו רוכש שירותי החברה על מנת לקדם משתמשים אחרים וכן להציגו באינדקס של בעלי עסקים.
 • כל משתמש רשאי להגדיר "רשימה שחורה" אשר תכלול לינקים לעמודים ו/או פרופילים ספציפיים אותם הוא לא מעוניין לקדם ואשר לא מעוניין כי יקדמו אותו. מלבד "הרשימה השחורה" האתר רשאי לקדם כל עמוד ו/או פרופיל אחר.
 • באתר ניתן לבצע רכישות חד פעמיות של אמצעי קידום שונים, כגון לייקים, תגובות, עוקבים וכד', או לחילופין ניתן לרכוש מנוי בעל סל קידומים קבוע מראש לתקופה קצובה.
 • השירות יינתן לעמודים ופרופילים ציבוריים בלבד, והאחריות לווידוא אופי הפרופיל טרם רכישת שירותי האתר היא על המשתמש בלבד.
 • לאחר ההרשמה, מנהל תיק הפרסום של הלקוח ייצור עמו קשר בהתאם לפרטים כפי שנמסרו בעת הרכישה ויערוך עם המשתמש "שיחת הגדרה" בה יקבל הלקוח הסבר על האלגוריתם של הרשת החברתית וייעוץ לדרך עבודה נכונה בו, טיפים אישיים על הפרופיל שלו, הסבר על התוכנה שלנו, הגדרה של התוכנה שלנו באופן מותאם לפרופיל האינסטגרם של הלקוח וקורס דיגיטלי שנשלח ללקוח למייל.

הגבלת אחריות האתר

 • המידע באתר, ניתן AS IS ואינו מתחייב לדיוקן או נכונותו ובוודאי שאינו מהווה חוות דעת מקצועית.
 • כל מידע שיימסר או כל תוכן שיופיע באתר ו/או יימסר בשיחת ייעוץ, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה ו/או חוות דעת כזו או אחרת. כלומר, האחריות על השימוש במידע שיימצא באתר או ימסר בשיחה הוא על המשתמש בלבד ועל פי הנחיות מקצועיות (שהאתר איננו מתחייב לגביהן).
 • האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.
 • לכ הסבר/ייעוץ/מידע הנמסר למשתמשים ניתן AS IS וללא התחייבות. מודגש, כי הרשתות החברתיות יכולות בכל שלב לשנות המדיניות שלהן ו/או הטכנולוגיה שלהן וע"י כך להפסיק או לשבש השירות.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינוי, הסרה, השמטת פרטים מכל תוכן שיועלה לאתר. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ולהוריד שירותים לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנרכש באתר, והאמור בו או מוצג בו, אינו מהווה חוות דעת מקצועית. כל מידע שיימסר אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה או חוות דעת כזו או אחרת. כלומר, האחריות על השימוש במידע שיימצא באתר הוא על המשתמש בלבד.
 • ברכישות מסויימות, תנאי בסיסי והכרחי לקיום פעילות האתר, הינו קבלת שם משתמש וסיסמא לחשבון הרשת החברתית לגביה מבוקש השירות לצורך ביצוע פעולות כגון מתן לייקים, כתיבת תגובות, הוספה לחברים וכיוצ"ב.
 • הלקוח מתחייב כי החשבון שאת פרטיו מוסר לחברה הינו חשבון בבעלותו, והוא רשאי ו/או מוסמך ליתן הפרטים המבוקשים אודות החשבון.
 • בעת ההתקשרות עם האתר, ימסור הלקוח לאתר את פרטי חשבונות העסקי ברשת החברתית לצורך מתן השירותים. חשבון עסקי-פרסומי זה יישאר בבעלות האתר גם לאחר תום ההתקשרות, וזאת מאחר שגם לאחר מתן השירותים החשבון יכיל סודות מסחריים של האתר לרבות שיטות פרסום, סטטיסטיקות וכיוצ"ב.
 • שירותי האתר יהיו כפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הרשתות החברתיות וכן למתן השירותים המוצעים באתר על ידם. כמו כן, האתר לא יישא באחריות לפעולות שאינן בשליטתה, כגון הסרת הלייקים ו/או העוקבים על ידי הרשתות החברתיות לאחר מתן השירותים על ידי האתר.
 • על המשתמש חלה האחריות לעיין בתנאי השימוש של הרשתות החברתיות בהן מעוניין להפעיל שירותי האתר, ובשימוש בשירותי האתר הלקוח מסכים לתנאי השימוש של הרשתות החברתיות.
 • מתן השירות על ידי האתר כפוף למתן השירות על ידי הרשת החברתית. ככל שתבצע חסימה של השירות, יינתן שירות שיווקי בקירוב לשירות הנרכש.
 • ככל שהפרופיל ו/או העמוד נשוא הרכישה נחסם על ידי הרשת החברתית - האתר לא יישא באחריות לפעילות.
 • ייתכן ופעולות מסויימות יסתיימו לאחר התנתקות משירותי האתר.
 • מאחר ומדובר במערכות אוטומציה לעתים המערכת תמשיך פעילות גם לאחר התנתקות, על כן, מטעמי אבטחה, לאחר סיום קבלת השירותים מהאתר מומלץ להחליף סיסמא לחשבון.

רישיון שימוש מוגבל

 • בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש אישי בשירותי האתר.
 • ככל שהנך מתקשר עם האתר עבור אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאיי הסכם זה.
 • רישיון השימוש ניתן למשתמש בלבד, והוא אינו רשאי להעבירו לאחר בין אם בתמורה ובין שלא בתמורה.
 • בחירה בכפתור "צור קשר" ולאחריו מילוי פרטי הלקוח הנדרשים (לרבות שם, ומספר טלפון וכו') בשדות הרלוונטיים תאפשר לחברה ליצור קשר ישיר עם הלקוח באמצעות הפרטים המוזכרים לעיל.
 • האתר עושה מאמצים רבים לשמירת ואבטחת המידע אך אינו יכול להבטיח בוודאות כי המידע יהיה חסין ולא ייחשף לגישה בלתי מורשית. על ידי שימוש באתר הנך מאשר כי הנך מודע למגבלות אלו ומסכים לשימוש באתר.
 • ייתכן וחברת סליקת כרטיסי האשראי שומרת נתוני אשראי במאגריה, האחריות על אבטחת נתונים אלו חלה על חברת הסליקה בלבד.
 • המשתמש רשאי בכל שלב להגיש בקשה למחיקת חשבונו הפרטי מהאתר על ידי שליחת מייל לכתובת הדוא"ל הרשומה לעיל. אולם, ידוע למשתמש כי מחיקת החשבון לא תמחק באופן אוטומטי את פרטיו ממאגר המידע של החברה ולחברה יש את הזכות לעשות שימוש בפרטי המשתמש וזאת בהתאם לחוק, כך גם לשמור היסטוריית רכישות.
 • ידוע לך, כי האתר משתמש בקבצי "עוגייה" (cookies) וזאת על מנת שיוכל לזהות את המכשיר ממנו אתה גולש, לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש שלך בו, על ביצועי האתר, ולשפר את חווית השימוש שלך. מדובר במידע שנאסף באופן אוטומטי על ידי איסוף נתונים המסודרים ברשומות האתר ("לוגים").

בעלות בקניין הרוחני

 • הנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של החברה ו/או של המשתמשים ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו.
 • חל איסור מוחלט לפרסם באתר, בשירותיו ובפורומים שיפעיל ו/או בקבוצות ברשתות החברתיות תוכן אשר פוגע בזכויות צד ג', לרבות הפרת זכויות יוצרים, זכות מוסרית, סימן מסחרי, פטנט וכיוצ"ב.
 • כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר ו/או הטכנולוגיה ו/או שיטות הפרסום הינם בבעלות החברה ומוגנים על-פי כל דין, לרבות, החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה.
 • חזקה שהתכנים באתר הינם בבעלות בלעדית של החברה, אלא אם שויכו ללוגו או לסימן מסחרי של אחר.
 • כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.

אופן התשלום ואישור הרכישה

 • בעת ביצוע הזמנת השירותים, המשתמש יספק את פרטי אמצעי התשלום, פרטיו האישיים של בעל אמצעי התשלום ופרטי יצירת קשר עם בעל אמצעי התשלום כפי שיתבקש.
 • הנך מתחייב להשתמש באמצעי התשלום על-פי דין, ובהתאם להוראות בעל אמצעי התשלום, ו/או מנפק אמצעי התשלום.
 • ניתן לרכוש מנויים מ-3 סוגים כמפורט להלן:
  • חבילה תלת חודשית (3 חודשים)- בעלות של 440 ₪ + מע"מ לחודש.
  • חבילה לחצי שנה (6 חודשים)- בעלות של 390 ₪ + מע"מ לחודש.
  • חבילה לשנה (12 חודשים)- בעלות של 360 ₪ + מע"מ לחודש.
 • האמור לעיל ניתן למען הסר ספק, ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי.
 • זכות הביטול לעיל תקפה ביחס לצרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, אך אינה תקפה או קיימת למי שאינו צרכן.

הגבלת זכות ביטול ההזמנה והחזר כספי

 • הנך מצהיר כי התקשרות זו הינה למטרות מסחריות ולא צרכניות. אולם ככל שייקבע ע"י רשות מוסמכת כי על ההתקשרות חל חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), יחולו הוראות ס'14ג' ו14ג1 לחוק הגנת הצרכן כדלקמן:
 • "14ג(ג) בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה –
  • בנכס - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר מביניהם;
 • 14ג1(ג) בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית."
 • הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו על עסקת מכר מרחוק של –
  • טובין פסידים;
  • שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;
  • מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;
  • טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;
  • טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית."

עדכון תנאי ההתקשרות

 • האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לרבות תנאי תוכנית שיווק השותפים, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי ליתן הודעה מראש.
 • כל שינוי יהיה מחייב ממועד פרסומו באתר.

שיפוי

 • הנך מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט ריאליות, עקב הפרתך את תנאי שימוש אלו או את הדין, או עקב עשיית מעשה או מחדל ע"י המשתמש ואשר ישויך לחברה או מי מטעמה.
 • כל שכן, במידה ותפר את תנאי השימוש אלו, החברה תהיה זכאית לחשוף את שמך ואת פרטיך הידועים לה אודותיך בכל הליך משפטי ובכלל, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

מקום השיפוט

 • כל מחלוקת בין הלקוח/משתמש/רוכש תידון בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד, לפי הדין הישראלי בלבד.

הודעות לאתר והמצאת מסמכים משפטיים

 • כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים לאתר ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בעת קבלתם בדוא"ל החברה: support@instarise.co.il.
 • המצאת מסמכים בדואר רשום או הדבקה על דלת הכניסה בכתובתו הרשומה בתעודת הזהות של המשתמש תהווה המצאה כדין, אף אם הנמען אינו מתגורר באופן קבע בכתובת זו.
 • דבר דואר או מסמך משפטי שישלח לכתובתו של הנמען הרשומה בתעודת הזהות שלו תחשב כהמצאה כדין בתוך 7 ימי עסקים מן המשלוח.